หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ม.4 
      ประกาศผลการคัดห้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2563 
ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ม.1 
      ประกาศผลการคัดห้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา  2563  การใช้งาน google classroom ตามลิ้งค์นี้
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
       คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2562 Update 
      ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2562 Update ณ วันที่ 8/ต.ค../62

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ครู บุคลากร โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนฟากว๊านวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด โดยมีนายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด
"โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิวัติ" ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

E-Clips โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 

 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดนครนายก นักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สามารถคว้า รางวัลพระราชทานถึง 3 รางวัล โชว์ความสามารถทางด้านการบินเครื่องบินเล็ก รักษาแชมป์ถ้วยพระราชทานพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นปีที่2


ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก ดอทคอม