หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค 
       ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค 
      ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ผู้ที่มีรายชื่อรับการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 
      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
       ประกาศผลการสอยคัดเลือกคัดห้องของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีกาศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 Update 28/06/61 
      ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 Update 28/มิ.ย./61 

หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ 
      หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐

รายการวัสดุ 2561 
       รายการวัสดุ 2561

ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ 
      ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สำนึกดี วิถีพุทธ "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร" ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ร่วมกับวัดศรีโคมคำ เครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม วัดต๊ำม่อน และกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมซอมพอ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
วันที่ 10 กรกฏาคม 2561กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษาจัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง โดยนักเรียนแสดงการเต้นบาสโลบ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจังหวัดพะเยา มีนักเรียนฟากกว๊านวิทยาคมเข้าร่วม 300 คน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จัดกิจกรรม"ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561" โดย นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นประธาน

E-Clips โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 

ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง สัตยาบรรณลุ่มน้ำอิง แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดปทุมธาณี ปีการศึกษา 2560


ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก ดอทคอม