หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศการรับสมัครนักเรียนม-ปี 61 ม.1 และ ม.4 ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ***รายละเอียดอสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารไฟล์ประกอบ*** 
      ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ส่งแผน ปฎิบัติราชการ 2561 
       วิธีการส่งโครงการ coppy แล้วส่ง ตามลิ้งค์นี้  http://gg.gg/fkkplan2561
แบบร่างการทำข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
      แบบร่างการทำข้อตกลงควา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 Updat 
     

รายการวัสดุ 2561 
       รายการวัสดุ 2561

ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ 
      ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ

งบจัดสรรปีการศึกษา 2561 
      งบจัดสรรปีการศึกษา 2561 

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ม.2 และ ม.3 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 และ ม.3 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา
วันที่ 16 มกราคม 2561 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูเกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในงาน " เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา " ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
วันที่ 13 มกราคม 2561 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว

E-Clips โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 


ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก ดอทคอม