หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 Update 
      ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 Update ณ วันที่ 13/ก.ย../61

หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ 
      หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐

รายการวัสดุ 2561 
       รายการวัสดุ 2561

ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ 
      ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน รับการประเมินการติดตามการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจาก จากคณะกรรมการจาก สพม.36
วันที่ 10 กันยนายน 2561 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูรฐนนท์ เผ่ากันทะ เข้าร่วมสัมมนาและส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องพุตตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ขอขอบคุณ พันโท กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป พัน 17 มทบ.34 ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบเกียรติบัตรขอบคุณกับโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดยการนำของ ผอ.เลิศ จันธิมา ที่ได้ส่งครูแอ๊ด ชาวน่าน และนักบินเล็ก โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เข้าร่วมการฝึกภาคสนามประจำปี ของหน่วยฯ พร้อมทั้งท่านได้ให้แนวคิดในการเรียนกับนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู โดยนางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมส่งสื่อประกวดในระดับโรงเรียนจำนวนมาก บรรยากาศทางวิชาการเป็นไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

E-Clips โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 

ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง สัตยาบรรณลุ่มน้ำอิง แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดปทุมธาณี ปีการศึกษา 2560


ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก ดอทคอม