หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 
      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
       ประกาศผลการสอยคัดเลือกคัดห้องของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีกาศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
       ประกาศผลการสอยคัดเลือกคัดห้องของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียด ดังไฟล์แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2561 
      ประกาศโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เรื่อง
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ 
      หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561 Updat 11/3/61 
     

รายการวัสดุ 2561 
       รายการวัสดุ 2561

ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ 
      ชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฟากว๊านวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนฟากกวีานวิทยาคม ได้รับการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเรียนต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2561 โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเรียนต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2561 โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

E-Clips โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 

ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง สัตยาบรรณลุ่มน้ำอิง แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดปทุมธาณี ปีการศึกษา 2560


ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก ดอทคอม