.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    Ex.แบบประเมินนักเรียน 
Ex.แบบประเมินนักเรียน
 

ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบเอกสารประเมินผู้เรียน

1.แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

2.แบบประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

3.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

ได้ ดังไฟล์แนบ

แบบประเมินคุณลักษณะ-1.doc
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน-5-ด้าน-1.docx
แบบประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-เขียน.docx
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยานยน 2563
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com