.

"HAPPY NEW YEAR 2018 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา"

 

 
 
 
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร
 


นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิชัย มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานกิจการนักเรียน


นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มกราคม 2561
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com