.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร
 


นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิชัย มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานกิจการนักเรียน


นางโสภา วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
ผู้ข่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางวรีรัตน์ เสธา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน


นายพร้อมเพรียง พุนผล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


นายธนภัทร กิ่งก้าน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั้วไป
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com