.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลของโรงเรียน
Web Page Fkk
ITA Online 2020
เข้าสู่ระบบe-learning
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
แผนที่เว็บไซต์
แผนที่โรงเรียน (Maps)
วารสารโรงเรียน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
เมนูทางขวา
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนงานและสารสนเทศ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายงานบุคลากร
งานทะเบียน-วัดผล SGS
ระบบ e-Library
แบบประเมินตนเองฯ คร้งที่ 1- 2
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาติฯ ครู
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปพ.5 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
โครงการงบประมาณ ปี2562
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
Ex.แบบประเมินนักเรียน
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ตารางสอน
ตารางเรียน
นักเรียน 1/ 2558
Image Library Fkk School
รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย 1/2560
รายชื่อนักเรียน ม.ต้น 1/2560
แบบบันทึกการส่งแผน 1/2559
รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย 2/2562
รายชื่อนักเรียน ม.ต้น 2/2562
ปกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์ม ปพ.5
MOU เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ฯ
รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย 1/2563
รายชื่อนักเรียน ม.ต้น 1/2563
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยานยน 2563
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com