แบบทดสอบเรื่องระบบขับถ่ายของคน  

ข้อที่ 1 ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลจากการที่ท่านดื่มน้ำทะเลเข้าไปโดยการเข้าใจผิด

                คลิ๊ก   ก. ร่างกายเสียน้ำเพิ่มมากขึ้น                     

                คลิ๊ก   ค.มีความกระหายน้ำมาก 

                 คลิ๊ก  ข. ต่อมใต้สมองหลั่ง vasopressin                 

                 คลิ๊ก  ง.ต่อมใต้สมองหลั่ง LH