การทำแม่พิมพ์โดยใช้กาวอัด

การทำแม่พิมพ์โดยใช้กาวอัด

       กาวอัดเป็นสารเคมีเมื่อผสมกับน้ำยาไวแสง    แล้วนำไปปาด บนกรอบสกรีนที่ขึงผ้าสกรีนทำให้ แห้ง ส่วนใดที่ถูกแสงจะทำ ปฏิกิริยากับแสง เมื่อนำไปล้างน้ำจะล้างไม่ออกส่วนที่ไม่ถูกแสงจะ

ถูกล้างออกไปทำให้เกิดลวดลายที่ต้องการ

 

    

การใช้งานนำการอัดสีชมพู  5  ส่วน ผสมกับน้ำยาไวแสง 1 ส่วน (โดยน้ำหนัก)

ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ให้ฟองอากาศหมดก่อนใช้งาน ควรผสมให้พอดีกับงานแต่ละครั้ง