การทำแบบด้วยการแกะสติกเกอร์

เป็นการทำแบบที่ค่อนข้างยากแต่มีประโยชน์มากเพราะต้องอาศัยความสามารถและความและผ่านการฝึกแกะสติกเกอร์มาก่อนในการสอนชุดนี้เน้นการทำแบบด้วยสติกเกอร์เพราะเป็นการทำ   สกรีนแบบง่ายๆที่ไม่ ต้องการความละเอียดของแบบชิ้นงาน

ขั้นตอนการแกะสติกเกอร์เพื่อทำแบบ

นำแบบที่ต้องการติดบนสติกเกอร์โดยใช้เศษของสติกเกอร์ติดแบบเริ่ม แกะด้วยมีดคัดเตอร์จากด้าน ในของแบบออกมาสู่ด้านนอก โดยสติกเกอร์ที่เป็นแบบที่ต้องการไม่ต้องแกะออกเวลาทำแม่พิมพ์จะ เป็นส่วนที่สีผ่านได้ แกะสติกเกอร์เบาๆอย่าให้กระดาษด้านล่างขาด